Cyberbezpieczeństwo – poradnik w formie multimedialnego centrum edukacyjnego
Rozwój sztucznej inteligencji jest tak dynamiczny, że prawne i społeczne mechanizmy regulacji za nim nie nadążają. Czy rozwój tej technologii przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa? Czy niesie potencjalne zagrożenia? Jakie więc kroki powinniśmy podjąć, by zapewnić odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie sztucznej inteligencji w naszym życiu? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadać będą zaproszeni eksperci oraz… sztuczna inteligencja. Zobacz szczegółowy program.
Spotkanie będzie transmitowane na żywo.
Data 6 VI 2023
Godzina 10.00-13.30

BIO PRELEGENTÓW

Prof. dr hab. Jan Kreft

autor około 100 publikacji naukowych i ponad tysiąca artykułów w polskich i zagranicznych mediach. Wieloletni dziennikarz ekonomiczny, korespondent zagraniczny, doradca w największych polskich firmach, zarządzający firmami medialnymi. Autor książek: „Władza Misjonarzy. Zmierzch i świt świeckiej religii w Dolinie Krzemowej”, „Władza platform – za fasadą Google, Facebooka i Spotify” i „Władza algorytmów – u źródeł potęgi Google i Facebooka”.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

automatyk i informatyk, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykładał również m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Autor wielu badań, artykułów naukowych i publikacji w mediach na temat biocybernetyki, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji w tym m.in. książki dla młodzieży „Archipelag Sztucznej Inteligencji”.

Marta Gromada

humanistka rozumiejąca technologię, kierowniczka Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej w Dziale Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-PIB. Od 2014 roku zajmuje się monitoringiem mediów społecznościowych, a od 2016 roku rozwija swoje kompetencje w analizach danych. Od 2019 w NASK-PIB, gdzie od 2022 roku kieruje zespołem analityków. Odpowiada za: prowadzenie monitoringu dezinformacji opartego o dane pochodzące z mediów społecznościowych, tworzenie analiz opierających się zarówno na metodach ilościowych, jak i jakościowych, prace nad raportami i publikacjami oraz współpracę międzynarodową.

Dr hab. Agnieszka Iwanicka

– pedagog i medioznawczyni, pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji medialnej, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzi szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych (nauczycieli, rodziców). Uczestniczka projektów badawczych – krajowych i zagranicznych, członkini Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie Podgórnym i trzykrotna laureatka Listy 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (rok 2020 i 2021). 

Patronat

LInk do pokoju webinarowego -->

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji. 21.02.2023 o 16.30 zaczynamy. Korzystając z tego linku wejdziesz do pokoju webinarowego --> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Potwierdź chęć udziału w wydarzeniu

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131