Cyberbezpieczeństwo – poradnik w formie multimedialnego centrum edukacyjnego

Media, technologie kontra zmysły i ciało? A może istnieje połączenie, może są punkty styczne? W jaki sposób biomedia mogą usprawnić komunikowanie się człowieka ze światem?

Biomedia, czyli technologie zastępujące zmysły i zagnieżdżające się wewnątrz naszych ciał to przyszłość technologii cyfrowych i komunikacji społecznej. Dzięki protezom zmysłów i bezpośredniej komunikacji z mózgiem będzie można udrożnić i usprawnić nasze sposoby komunikowania się ze światem i otworzyć się na zupełnie nowe doznania.

Jakie są niebezpieczeństwa i cena, którą przyjdzie nam za to zapłacić? Maszyny medialne nie będą dostępne dla wszystkich i nie będą pracowały wyłącznie dla pożytku tych, którzy zdecydują się na korzystanie z nich.

Data 28 IX 2023
Godzina 17:00-18:00

BIO PRELEGENTÓW

DR HAB. PIOTR CELIŃSKI, PROF. UMCS

medioznawca, pracuje w Katedrze Teorii Mediów UMCS w Lublinie. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji ,,Instytut Kultury Cyfrowej”, współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware; EPCC), w latach 2015-18 zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS.

BEATA FRANKIEWICZ

specjalistka ds. budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Od lat zachęca i przekonuje tych nieprzekonanych do bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu projektów i inicjatyw edukacyjnych z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych realizowanych przez Stowarzyszenie KLANZA Oddział w Poznaniu, w którym była prezeską w latach 2015-2021.

Dr hab. Agnieszka Iwanicka

– pedagog i medioznawczyni, pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji medialnej, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzi szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych (nauczycieli, rodziców). Uczestniczka projektów badawczych – krajowych i zagranicznych, członkini Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie Podgórnym i trzykrotna laureatka Listy 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (rok 2020 i 2021). 

Patronat

LInk do pokoju webinarowego -->

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji. 21.02.2023 o 16.30 zaczynamy. Korzystając z tego linku wejdziesz do pokoju webinarowego --> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Potwierdź chęć udziału w wydarzeniu

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131