Cyberbezpieczeństwo – poradnik w formie multimedialnego centrum edukacyjnego

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania technologiczne zarówno dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Nie sposób zaprzeczyć, że żyjemy już w hybrydowym świecie, a cyfrowe formy pracy i współpracy to obszary, w które należy poczynić największe edukacyjne inwestycje. Dzieci, młodzież i dorośli coraz częściej są zagubieni w gąszczu wizerunków swoich, znajomych i obcych w mediach społecznościowych. O manipulację i nieprawdę teraz łatwiej niż kiedykolwiek! Jak się w tym nie pogubić?

Bądź najlepszą wersją siebie! – codziennie bombardują nas przekazy z każdej strony. Czy jednak cena wyśrubowanych oczekiwań co do ciała, osiągnięć i stylu życia nie będzie za wysoka dla młodych ludzi, którzy staną się przesadnie ,,wyregulowanymi” dorosłymi? W jaki sposób technologia ma wspierać ich rozwój, a nie wprowadzać w kompleksy?

Życie rozgrywające się na ekranach urządzeń upośledza zdolności poznawcze, komunikacyjne i relacyjne młodzieży, dlatego w roku szkolnym 2023/2024 warto wprowadzić podział na budowanie nawyków online i offline, które pomogą uczniom zapanować nad cyfrowym chaosem, w jaki zostali porwani.

Data 3 X 2023
Godzina 12:00-13:00

BIO PRELEGENTÓW

Dr Anna Kalinowska-Balcerzak

CEO BITECH ThinkTank. Kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, badaczka społeczno-kulturowa. Posiada około 12-letnie doświadczenie badawcze w obszarach kultury cyfrowej i polityk kulturalnych, również w projektowaniu autorskich badań użytkowników. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z tożsamością użytkownika, socjologią sieci oraz digital trends. Jest autorką książki ,,CYFROWA TOŻSAMOŚĆ. Jak rozgryźć technologie, które co dzień praktykujemy na sobie?”, która została uznana na rynku polskim za uzupełnienie luki o refleksji nad wpływem współczesnych technologii na samoświadomość ich użytkowników.

BEATA FRANKIEWICZ

specjalistka ds. budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Od lat zachęca i przekonuje tych nieprzekonanych do bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu projektów i inicjatyw edukacyjnych z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych realizowanych przez Stowarzyszenie KLANZA Oddział w Poznaniu, w którym była prezeską w latach 2015-2021.

Dr hab. Agnieszka Iwanicka

– pedagog i medioznawczyni, pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji medialnej, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzi szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych (nauczycieli, rodziców). Uczestniczka projektów badawczych – krajowych i zagranicznych, członkini Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie Podgórnym i trzykrotna laureatka Listy 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (rok 2020 i 2021). 

Patronat

LInk do pokoju webinarowego -->

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji. 21.02.2023 o 16.30 zaczynamy. Korzystając z tego linku wejdziesz do pokoju webinarowego --> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Potwierdź chęć udziału w wydarzeniu

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131