Centrum Edukacji Medialnej na konferencji w Brukseli

Udostępnij

Centrum Edukacji Medialnej reprezentowało Polskę, z ramienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w obszarze praktyk przeciwdziałania dezinformacji na międzynarodowej konferencji ERGA. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od wielu lat jest uczestnikiem ERGA Action Group 2 – Media Literacy, czyli grupy działającej w ramach ERGA European Regulators Group for Audiovisual Media Services, której celem jest dzielenie się doświadczeniami związanymi z obszarem edukacji medialnej. Podczas spotkania przedstawiono strategię, misję oraz dotychczasowe osiągnięcia Centrum.

11 października w Brukseli odbyła się konferencja ERGA (Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych). Jest to wydarzenie, które grupuje ekspertów i wysokiej rangi przedstawicieli regulatorów rynku medialnego z krajów Unii Europejskiej. Podstawowym zadaniem ERGA jest doradzanie Komisji Europejskiej w sprawach mediów elektronicznych i pobudzanie współpracy pomiędzy europejskimi regulatorami. Głównym tematem wydarzenia była rola krajowych organów regulacyjnych w obszarze edukacji medialnej – ich spostrzeżenia oraz wyzwania związane z tym obszarem, rola edukacji medialnej w walce z dezinformacją.

Polskę reprezentowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w której imieniu wystąpiła dr Barbara Stachowiak, wicedyrektor Departamentu Strategii Biura KRRiT oraz Centrum Edukacji Medialnej przy Polskim Radiu Kielce, które reprezentowała dr Paulina Prędotka, Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach. Dr Prędotka przedstawiła koncepcję edukacji CEM, na którą składa się nowoczesna, multimedialna i interaktywna część wystawowa, gdzie realizowany jest program dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia skierowane do środowiska oświaty.

– Centrum wspiera nauczycieli, trenerów edukacji medialnej w kształtowaniu wśród uczniów kompetencji niezbędnych do sprawnego poruszania się w świecie komunikacji. Szczególną rolę odgrywa temat bezpieczeństwa w internecie i mediach społecznościowych, prezentacja metod obrony przed nierzetelnymi informacjami – podkreśliła.

Dyrektor CEM omówiła działania towarzyszące rozwojowi Centrum, tj. organizację konferencji we współpracy z ośrodkami akademickimi, wspólne inicjatywy edukacyjne m.in. z NASK, Stowarzyszeniem Demagog czy rozpoczęta ostatnio z Fundacją Wikimedia, cykliczne webinaria oraz podcasty. Zwróciła również uwagę, że CEM realizując swoją misję, wszystkie swoje aktywności udostępnia bezpłatnie. Przedstawione doświadczenia spotkały się z dużym zainteresowaniem i chęcią wizytacji placówki.

W konferencji uczestniczyło około 70 ekspertów i wysokich rangą urzędników m.in. z Włoch, Portugalii, Finlandii, Węgier, Austrii i Słowacji oraz przedstawicieli czołowych światowych firm technologicznych (Google, Meta, TikTok).

SMS