konspekty lekcji edukacja

Konspekty lekcji
dla nauczycieli

Wychowanie
przedszkolne

Jakie są elementy konspektu lekcji? Sprawdź jak napisać konspekt!

Korzystanie z informacji

• Skąd czerpiemy informacje?
• Prawda i fałsz (krytyczne podejście do informacji)
• Czy Czerwony Kapturek istnieje naprawdę? Prawda i fikcja w mediach

Relacje w środowisku medialnym

• Mogę Ci coś powiedzieć, mimo że Cię nie widzę

Język mediów

• Ja też mam swoją gazetę

Kreatywne korzystanie z mediów

• Animacja – robimy film rysunkowy
• Nagrywamy głosy

Etyka i wartości

• Dobrzy i źli bohaterowie

Prawo

• Prawo autorskie dla dzieci

Ekonomiczne aspekty działania mediów

• Co to jest reklama?

Szkoła podstawowa,
klasa 1-4

Jakie są elementy konspektu lekcji? Sprawdź jak napisać konspekt!

Korzystanie z informacji

• Skąd czerpiemy informacje?
• Prawda i fałsz (krytyczne podejście do informacji)
• Czy Czerwony Kapturek istnieje naprawdę? Prawda i fikcja w mediach

Relacje w środowisku medialnym

• Mogę Ci coś powiedzieć, mimo że Cię nie widzę

Język mediów

• Ja też mam swoją gazetę

Kreatywne korzystanie z mediów

• Animacja – robimy film rysunkowy
• Nagrywamy głosy

Etyka i wartości

• Dobrzy i źli bohaterowie

Prawo

• Prawo autorskie dla dzieci

Ekonomiczne aspekty działania mediów

• Co to jest reklama?

Szkoła podstawowa,
klasa 5-8

Jakie są elementy konspektu lekcji? Sprawdź jak napisać konspekt!

Korzystanie z informacji

• Skąd czerpiemy informacje?
• Prawda i fałsz (krytyczne podejście do informacji)
• Czy Czerwony Kapturek istnieje naprawdę? Prawda i fikcja w mediach

Relacje w środowisku medialnym

• Mogę Ci coś powiedzieć, mimo że Cię nie widzę

Język mediów

• Ja też mam swoją gazetę

Kreatywne korzystanie z mediów

• Animacja – robimy film rysunkowy
• Nagrywamy głosy

Etyka i wartości

• Dobrzy i źli bohaterowie

Prawo

• Prawo autorskie dla dzieci

Ekonomiczne aspekty działania mediów

• Co to jest reklama?

Szkoła
średnia

Jakie są elementy konspektu lekcji? Sprawdź jak napisać konspekt!

Skrócony kurs

Masz kilka godzin?
Przeprowadź po jednej lekcji przeglądowej z każdego tematu.
• Jak i gdzie znaleźć informacje?
• Relacje i komunikacja w sieci
• Typy współczesnych przekazów medialnych
• Tworzenie i publikowanie w sieci
• Zderzenie wartości w mediach
• Prawo w sieci
• Rynkowe mechanizmy mediów

Jakie są elementy konspektu lekcji? Sprawdź jak napisać konspekt!

Pełny kurs

Masz więcej czasu? Zrealizuj kompletny program edukacji medialnej.

Korzystanie z informacji

• Strategiczne myślenie w wyszukiwaniu informacji
• Wiedza na wyciągnięcie ręki
• Co wpływa na przekazy medialne?
• Sztuczne języki w służbie porządku
• Sztuka prezentacji

Relacje w środowisku medialnym

• Wizerunek osób publicznych
• Efektywna komunikacja w sieci
• Funkcjonowanie w społecznościach internetowych

Język mediów

• Wśród ekranów i interfejsów
• Każdy przekaz ma swój cel
• Czym dziś jest gatunek?
• Medialny savoir-vivre
• Jak przestrzeń na nas działa?

Kreatywne korzystanie z mediów

• Dokumentacja i narracje cyfrowe
• Praca z treścią w sieci
• Blogi – systemy zarządzania treścią
• Archiwum

Etyka i wartości

• Wartości kontra media
• Język nośnikiem wartości
• Oblicza wolności słowa
• Otwarte zasoby – otwarte umysły
• Jak wpływasz na otoczenie, działając w sieci?
• Media społecznościowe – nasz świat czy tylko narzędzia?
• Prywatność współcześnie
• Hejt i mowa nienawiści

Bezpieczeństwo

• Twój cyfrowy ślad
• Bezpieczna komunikacja w sieci
• Jak jesteśmy profilowani w sieci?
• Kto nas śledzi w sieci?
• Uzależnienia technologiczne
• Z regulaminem na ty
• Bankowość elektroniczna
• Gdy ktoś wykorzysta moją nieuważność
• Nadzór w sieci
• Sexting i sextortion

Prawo

• Prawa obywatela
• Zawieranie umów
• Prawo prasowe
• Reklama i kryptoreklama
• Dostępność w mediach
• Standardy dostępności
• Prawa wyłączne
• Prawo autorskie
• Prawa autora i prawa użytkowników

Autorem konspektów jest Fundacja Nowoczesna Polska, która udostępnia je na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0.