Centrum Edukacji Medialnej na prestiżowym Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Udostępnij

Centrum Edukacji Medialnej, działające przy Polskim Radiu Kielce, zaprezentowało się na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. To prestiżowe spotkanie przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz nauki i największe tego typu zgromadzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku rozmawiano głównie o rozwoju nowych technologii, bezpieczeństwie, walce z dezinformacją oraz odbudowie Ukrainy po wojnie. W dyskusjach wzięli udział specjaliści z Polski, Europy, ale też z tak kluczowych dla globalnego rozwoju cyfryzacji krajów, jak USA czy Japonia.

Centrum Edukacji Medialnej zostało zaproszone do debaty eksperckiej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK. Panel dyskusyjny dotyczył szans i wyzwań związanych z wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa polskiego społeczeństwa. Chodzi o przekonanie o kluczowej roli edukacji cyfrowej i kształtowaniu kompetencji informacyjnych. Powszechna umiejętność krytycznego myślenia stanowi istotny element w tworzeniu społeczeństwa odpornego na manipulację i treści szkodliwe. Tylko takie społeczeństwo świadome zagrożeń w sieci może stać się bardziej odporne na dezinformację i sprawnie reagować na kryzysy z nią związane.

W takim celu powstało Centrum Edukacji Medialnej. Po to by młodzież świadomie korzystała z mediów i nauczyła się rozpoznawać fałszywe informacje. W zmiennym świecie i w bezprecedensowych sytuacjach wszyscy stoimy przed nowymi wyzwaniami. Podstawą powinien być zrównoważony rozwój kompetencji cyfrowych – poinformowała biorąca udział w panelu dyrektor CEM dr Paulina Prędotka.

Podsumowując debatę dodała, że podczas dyskusji wskazano na potrzebę szerokiej edukacji medialnej i podnoszenia kompetencji cyfrowych. Za tę edukację odpowiedzialni są rodzice, nauczyciele, ale również wyspecjalizowane jednostki takie jak Centrum Edukacji Medialnej.

fot. NASK