WYNIKI WYSZUKIWANIA

#MediaChallenge – młode pokolenie a wyzwania inforsfery

Webinar dedykujemy przede wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pedagogom z województwa świętokrzyskiego, ale co równie ważne, także rodzicom. Zależy nam, aby ukazać problem cyberprzestępczości i uświadomić wychowawców, jak ważna jest profilaktyka, umiejętność wczesnej reakcji oraz właściwa pomoc dzieciom i młodzieży.

Czytaj więcej »