#CYFROWErozmowy. Podsumowanie sesji eksperckiej o sztucznej inteligencji

Udostępnij

Czym jest sztuczna inteligencja? Czy stanowi zagrożenie? To główne tematy poruszane na zorganizowanej przez Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach oraz Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK sesji eksperckiej #CYFROWErozmowy: sztuczna inteligencja – szansa czy utopia?

Przed rozpoczęciem sesji odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy, wymianie doświadczeń i wspólnych projektach pomiędzy Centrum Edukacji Medialnej a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

W pierwszym panelu swój wykład pt. „Czym jest sztuczna inteligencja?” wygłosił prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Prof. Tadeusiewicz nakreślił w nim w bardzo przystępny i zrozumiały sposób rozwój sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zarysował również, w jaki sposób działają systemy oparte na tej technologii, w tym sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

Prof. Tadeusiewicz jest nie tylko wybitnym specjalistą, ale również doskonałym popularyzatorem wiedzy o sztucznej inteligencji. Oprócz wielu naukowych publikacji napisał książki popularyzujące AI m.in. komiks o sztucznej inteligencji dla dzieci czy ,,Archipelag sztucznej inteligencji” przeznaczony dla młodzieży.

Kolejny wykład ,,Między TikTokiem, Metaversum a ChatBotemGPT4, czyli o władzy algorytmów” przedstawił prof. dr hab. Jan Kreft z Politechniki Gdańskiej. Nakreślił w nim kulisy powstawania ostatnich emanacji sztucznej inteligencji, jak np. ChatGPT stworzony przez firmę OpenAI. Opowiedział również o niektórych, dość zaskakujących, zastosowaniach systemów SI, tj. o bocie, którego autorem jest Swerker Johansson (do 2021 roku stworzył 1/8 artykułów w światowej Wikipedii).

Sesję ekspercką zakończył wykład pt. „Sztuczna inteligencja: szansa czy zagrożenie w walce z dezinformacją?” Marty Gromady z NASK. Słuchacze mogli się dowiedzieć, jaka jest skala dezinformacji w polskim internecie. Pani Gromada wymieniła kilka narzędzi opartych na sztucznej inteligencji wspomagających tworzenie komunikatów dezinformujących, a także zaprezentowała takie, które są skuteczne w jej wykrywaniu.

W trakcie sesji odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla studentów na prace pt. „Sztuczna Inteligencja – przyjaciel czy wróg?”. Pierwsze miejsce zdobyła Pani Aleksandra Stęplewska, drugie Pani Aleksandra Kowalczyk, a trzecie Pan Bartosz Wartałowicz. Na zakończenie sesji wysłuchaliśmy zwycięskiej pracy, którą zaprezentowała jej autorka.