Sentinelhub

Udostępnij

Narzędzie do wyszukiwania, przeglądania i pobierania zdjęć satelitarnych z satelitów Sentinel i Landsat. Przydatne w śledzeniu zjawisk geograficznych jak powodzie, susze.