Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL przystępuje do organizacji Olimpiady Wiedzy o Mediach

Udostępnij

W Olimpiadzie tej, organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 14 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.