Podsumowanie webinaru – #MEDIAchallenge: edukacja seniorów w erze cyfrowej

Udostępnij

Wykluczenie cyfrowe dotyka około 3,8 mln Polaków, z czego zdecydowana większość (3,6 mln) to osoby w wieku 47-74 lat – wynika z raportu Fiberhost (2022). Na szczęście problem dotykający seniorów jest zauważony i wiele osób, jak również instytucji, próbuje go rozwiązać.

Jedną z takich osób jest dr hab. inż. Łukasz Tomczyk, który był gościem naszego webinaru #MEDIAchallenge: edukacja seniorów w erze cyfrowej. W swoim wystąpieniu potwierdził, że w ostatnich latach kładziono duży nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, zapominając trochę o innej dużej grupie, czyli seniorach.

-Brak cyfrowych umiejętności prowadzi do ubóstwa życiowego całe grupy seniorów. Są wykluczeni z wielu działań, które współczesny człowiek może wykonać, korzystając z komputera, smartfona i internetu – podkreślał dr hab. inż. Tomczyk.

W Polsce, co zauważa nasz gość, mamy zgromadzonej sporo wiedzy z takich dziedzin jak androgogika, czyli kształcenie osób dorosłych i geragogika, zajmująca się procesami uczenia się i nauczania seniorów.
Bazując m.in. na tych doświadczeniach i analizując artykuły naukowe, nasz prelegent opracował model kształcenia osób starszych, uwzględniający cele, treści, formy i metody takiej edukacji.

Ważnym elementem webinarium była kwestia przyczyn wykluczenia cyfrowego, które wynika zarówno z braku dostępu do technologii, jak i braku kompetencji cyfrowych. Dostarczenie sprzętu nie jest wystarczające dla pełnej inkluzji cyfrowej. Co prawda Polska jest liderem w tej dziedzinie, oferując wiele uniwersytetów trzeciego wieku, w których prowadzone są zajęcia z kształtowania kompetencji cyfrowych, ale z ich oferty korzysta stosunkowo niewielu seniorów.

Zachęcamy do obejrzenia całego spotkania online. Wierzymy, że temat edukacji seniorów jest bardzo ważny społecznie. Należymy, do krajów, w których proces starzenia się społeczeństwa dramatycznie przyspiesza. W efekcie edukacja seniorów z roku na rok będzie coraz ważniejsza.
SMS