Relacja z wizyty dyrektorów kieleckich szkół w Centrum Edukacji Medialnej 

Udostępnij

20 października w Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach gościliśmy Wicewojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyską Wicekurator Oświaty oraz dyrektorów kieleckich szkół i placówek edukacyjnych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób. Zebranych gości przywitał Prezes Radia Kielce Janusz Knap, który przedstawił cel działalności naszej instytucji:  

–  Centrum Edukacji Medialnej jest naturalną drogą, aby pomóc młodzieży zrozumieć, jak funkcjonują media, aby nauczyć krytycznie oceniać wszystkie treści, które dostarczają. Będziemy zachęcać wszystkich uczestników podczas zajęć w CEM, aby krytycznie analizowali każdą informację, bez względu na to czy pochodzi z ulubionego radia, ulubionej telewizji, ulubionej gazety, czy z ulubionego portalu lub z social mediów. Centrum Edukacji Medialnej jest po to, żeby usystematyzować wiedzę o mediach, żeby pokazać, jak one funkcjonują, jak powstaje informacja.  

Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak podkreślił rolę Centrum w edukacji dzieci i młodzieży:  

– Dzięki Centrum Edukacji Medialnej nasi uczniowie z Kielc i z terenu województwa będą mogli zrozumieć, że media na nich wpływają, wpływają na społeczeństwo, na każdego z nas. To ważne, aby pomóc uczniom w uświadomieniu tej prawdy. Jest to niezbędne, bo tylko wtedy podejmą trud rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, selektywności i odróżniania prawdy od fake newsów, opinii od faktów, dezinformacji, perswazji. Centrum Edukacji Medialnej i jego pracownicy pomogą w tym niełatwym zadaniu, dostarczą wiedzy, będą rozwijać umiejętności i zachęcać do refleksji. Dlatego zachęcam wszystkich, koleżanki i kolegów dyrektorów – korzystajcie z tej nowoczesnej placówki, zachęcajcie swoich nauczycieli, by właśnie tu realizowali treści edukacji medialnej, zapisanej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

Rolę Centrum na mapie edukacyjnej Kielc przybliżyła również dyrektor Centrum dr Paulina Prędotka:  

– Zależy nam na tym, aby rozwijać umiejętność krytycznego myślenia niezbędną do walki z różnymi przejawami dezinformacji. Chcemy uczyć krytycznego analizowania treści pojawiających się w różnych mediach, rozumienia specyfiki mediów tradycyjnych i tych nowoczesnych, a dzięki temu świadomego ich odbioru. Chcemy kształcić podstawowe umiejętności komunikacyjne i zachęcać do aktywnej postawy wobec korzystania z mediów. Najważniejsze są dla nas szkolne grupy odbiorców – dzieci, ale też młodzież. 

Świętokrzyska Wicekurator Oświaty zauważyła, że Centrum będzie doskonałym miejscem do edukacji dzieci i młodzieży z naszego regionu: 

– Edukacja medialna to jeden z bardzo ważnych elementów kształcenia i wychowania młodego człowieka, czyli przygotowania go do tego, aby w sposób świadomy, krytyczny i odpowiedzialny korzystał z mediów. Żyjemy w takich czasach, że tych informacji dociera do nas mnóstwo. Każdego dnia, właściwie w każdej chwili, jesteśmy atakowani tysiącami informacji. Nam bywa trudno, a co dopiero młodemu, dopiero kształtującemu się człowiekowi, odnaleźć się w tym gąszczu. Dlatego bardzo dobrze, że przy Radiu powstało Centrum Edukacji Medialne, bardzo wartościowe miejsce, z którego mogą skorzystać szkoły.  

Wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzili także ekspozycję CEM, gdzie mogli poznać narzędzia multimedialne, które pomogą uczniom wejść w świat mediów, nie tylko cyfrowych, aby rozwijać swoje umiejętności rozumienia przekazów medialnych, środków i sposobów wykorzystywanych do dezinformacji i manipulacji.  

Fot. Piotr Michalski / Radio Kielce