Wyniki ogólnopolskiego konkursu eduAKCJA medialna w szkole

Udostępnij

Celem konkursu ,,eduAKCJA medialna w szkole”, organizowanego przez Centrum Edukacji Medialnej z Kielc, było zachęcenie nauczycieli z całej Polski do zaangażowania się w kreatywną realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy o mediach, jej promocja, wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści w środkach masowego przekazu.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie autorskiego materiału dydaktycznego w postaci scenariusza, koncepcji czy projektu edukacyjnego. W następnym etapie nauczyciele zrealizowali wybrane zadanie na lekcjach w szkole oraz przygotowali krótką relację w formie filmu dokumentującego przygotowanie i przeprowadzenie lekcji.

Jury konkursu, w którego skład wchodzili:

– Pani prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, UJK

– Pani dr hab. Hanna Karp, prof. AKSiM, członek KRRiT

– Pani Małgorzata Połeć, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

– Pani Jolanta Białek, Centrum Edukacji Medialnej działające przy Radiu Kielce (sekretarz)

oceniało prace pod kątem innowacyjności, kreatywności, ogólnego wyrazu artystycznego, skali i zasięgu zaangażowania społeczności szkolnej, wypracowanych rezultatów projektu, a także dokumentacji i organizacji realizacji zadania – od fazy pomysłu po rezultat końcowy. Konkurs wsparł rozwój edukacji medialnej, nagradzając skuteczność działań, a także promując dobre praktyki w społeczności szkolnej.

8 grudnia 2023 roku podczas uroczystej gali jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce – nagrodę w wysokości 30 000 zł zdobyły Wioletta Bączek i Agnieszka Pudzianowska, nauczycielki SP nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, za projekt: Co to jest prawda?

II miejsce – nagrodę w wysokości 20 000 zł zdobyły Anna Monika Jabłuszewska i Justyna Rudomina. Panie z biblioteki w SP nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie,  za projekt: Czwórka tytułowa, czyli biblioteczne „medialne otwarcie”.

III miejsce – nagrodę w wysokości 10 000 zł zdobyła Joanna Augustynek, nauczycielka z SP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie za projekt: Kreatywne media.

Przygotowane przez laureatów prace można obejrzeć na kanale Centrum Edukacji Medialnej w serwisie YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLb1LGSAoIJlO4_opQ2jIZB1sP88j-eHX_

Ponadto równorzędne wyróżnienia w wysokości 2000 zł przyznano:

Małgorzacie Brasseaux, Jolancie Świerszczko i Iwonie Lepce, nauczycielkom IX LO im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku za projekt ’Take The News Or Leave It‘ Cybersecurity.

Marcie Stasiowskiej, Katarzynie Kozioł-Nalepie, Katarzynie Szewczuk, Dariuszowi Knychowi, Marcie Chmielowskiej, nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, za projekt: Trzy kroki do cyfrowego dobrostanu.

Ewie Kądziołce, Marcie Pyci, Małgorzacie Kałwie, Katarzynie Stępniak, Katarzynie Malepszej, Anieli Leks-Kamyszek, nauczycielkom Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie, za projekt: Cogito ergo sum, cogito et ago.

Annie Wojnarowicz-Stusowskiej, Joannie Majewskiej, Joannie Hendzel nauczycielkom Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, za projekt Świadomy TY – Akcja Edukacja.

Katarzynie Jaworskiej, nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dursztynie, za projekt: Bierzemy pająka za nogi… czyli oswajamy media.

SMS

Zdjęcia: Wiktor Taszłow – Radio Kielce