Cyberbezpieczeństwo – poradnik w formie multimedialnego centrum edukacyjnego

Czy wiesz, jak nauczyć swoje dziecko odróżniać fałszywe wiadomości od prawdy? Czy chcesz mu pomóc zrozumieć świat mediów?

Podczas webinaru dr Agnieszka Iwanicka omówi rolę rodzinnej edukacji medialnej i kompetencji cyfrowych rodziców. Odpowie na pytanie, czy da się współcześnie wychować dziecko bez udziału mediów cyfrowych, oraz – jak (i czy w ogóle?) rozszerzać jego kompetencje cyfrowe. Skupi się też na dobrostanie cyfrowym dziecka – przybliży to pojęcie i wyjaśni, jak do niego dążyć. 

Weź udział w bezpłatnym spotkaniu online. Pamiętaj, Twój przykład ma znaczenie!

Program

16:30
Otwarcie webinaru

16:45
Czym jest stres cyfrowy?

Marta Błońska – specjalistka digital wellbeing

17:30
Po co nam higiena cyfrowa?

Magdalena Bigaj – prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa

18:15
Zakończenie

 

Data 27 IV 2023
Godzina 17:00-18:00

BIO PRELEGENTKI

Dr Anna Kalinowska-Balcerzak

CEO BITECH ThinkTank. Kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, badaczka społeczno-kulturowa. Posiada około 12-letnie doświadczenie badawcze w obszarach kultury cyfrowej i polityk kulturalnych, również w projektowaniu autorskich badań użytkowników. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z tożsamością użytkownika, socjologią sieci oraz digital trends. Jest autorką książki ,,CYFROWA TOŻSAMOŚĆ. Jak rozgryźć technologie, które co dzień praktykujemy na sobie?”, która została uznana na rynku polskim za uzupełnienie luki o refleksji nad wpływem współczesnych technologii na samoświadomość ich użytkowników

Dr Bartłomiej Balcerzak

przewodniczący rady Fundacji na rzecz nauki BITECH Think Tank. Doktor informatyki i ekspert z zakresu uczenia maszynowego, dezinformacji w kontekście nowych technologii. Autor publikacji poświęconych interakcjom pomiędzy naukami technicznymi oraz społecznymi. Związany z Uniwersytet Warszawski oraz Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Dr hab. Agnieszka Iwanicka

– pedagog i medioznawczyni, pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji medialnej, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzi szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych (nauczycieli, rodziców). Uczestniczka projektów badawczych – krajowych i zagranicznych, członkini Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie Podgórnym i trzykrotna laureatka Listy 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (rok 2020 i 2021). 

Patronat

LInk do pokoju webinarowego -->

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji. 21.02.2023 o 16.30 zaczynamy. Korzystając z tego linku wejdziesz do pokoju webinarowego --> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Potwierdź chęć udziału w wydarzeniu

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131

Masz pytanie o konferencję?

biuro@cempolska.pl
+48 509 661 131