WYNIKI WYSZUKIWANIA

Czym jest software?

Software. Po polsku posłużymy się raczej słowem oprogramowanie, a zatem spisanymi i wgranymi do maszyny kalkulującej regułami pozwalającymi jej kalkulować. Wiemy o software dziś tyle,

Czytaj więcej »