KONKURS

nagrody

I miejsce

nauczyciel lub zespół nauczycieli: 30 000 zł

II miejsce

nauczyciel lub zespół nauczycieli: 20 000 zł

III miejsce

nauczyciel lub zespół nauczycieli: 10 000 zł

5 wyróżnień

nauczyciel lub zespół nauczycieli: 2 000 zł

terminy

  • zgłaszanie udziału w Konkursie: do 31 maja 2023 r.
  • realizacja – czerwiec, wrzesień-październik 2023 r.
  • nadesłanie raportu z realizacji działań konkursowych: do 26 października 2023 r.
  • prace Jury, wybór zwycięzców i wyróżnionych: do 20 listopada 2023 r.
  • gala konkursu, wręczenie nagród: 8 grudnia 2023 r.
  • wydanie elektronicznej pokonkursowej publikacji: 15 marca 2024 r.

czym jest edukacja medialna?

Przed stworzeniem zarysu działań realizacji edukacji medialnej w swojej szkole, sprawdź znaczenie terminu, aby Twoje zgłoszenie było zgodne z zadaniem konkursowym!

“Umiejętność korzystania z mediów oznacza umiejętności, wiedzę i rozumienie, które pozwalają obywatelom skutecznie i bezpiecznie używać mediów.

Aby obywatele mieli możliwość dotarcia do informacji oraz odpowiedzialnie i bezpiecznie wykorzystywali, krytycznie oceniali i tworzyli treści medialne, muszą posiąść zaawansowane umiejętności korzystania z mediów.

Umiejętność korzystania z mediów nie powinna być ograniczona do zdobywania wiedzy o narzędziach i technologiach, ale powinna mieć na celu wyposażanie obywateli w umiejętność krytycznego myślenia niezbędną do dokonywania ocen, analizowania złożonych realiów oraz odróżniania opinii od faktów.”
Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

DO POBRANIA

Zgłoś udział